Advertisement

Recent posts

View all
शासकीय  आयटीआय (आदिवासी) पांढरकवडा जिल्हा.यवतमाळ येथे आगस्ट 2024 करिता ऑनलाईन  प्रवेश प्रक्रिया सुरू
Electronic Corporation Of India limited  मध्ये आयटीआय पास उमेदवारांकरीता टेक्निशियन  पदाकरिता भरती
 आयटीआय ऑनलाइन प्रवेश अर्ज 2024 चा फॉर्म कसा भरावा  आणि नंबर लागल्यास  परीक्षा पर्यन्त मोबाईल  नंबर बदलवू नये विशेष अट
 आयटीआय मध्ये प्रवेश करीता  ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 3 जून, 2024 सुरू